3. sz. melléklet Műszaki leírás Harsánylejtő Kertváros közművesítés II. ütem

1. Közművek

1.1 Ivóvíz házi bekötések

A bekötővezetékek P100 SDR11 minőségű P16 nyomásfokozatú PE csőből készülnek. A bekötések átmérője az alkalmazott PE csöveknél: D32. A vízvezetékek a telekhatárnál elhelyezett vízóra aknában telkenként 1 db vízmérő órával és 1db 3/4? locsolócsappal kerülnek átadásra. Az aknák a terepből 0,15 m-el lesznek kiemelve, gépjárművel terhelni tilos! Az aknákat 600×600 mm-es 6 mm vastag, lakattal zárható fedlap zárja le.

1.2 Szennyvízcsatorna házi bekötések

A házi bekötések egységesen D160 PVC-U csőből készülnek. A házi bekötések minimális lejtése 10?, maximális esése 150?.A bekötések az FCSM Zrt. befogadói nyilatkozatának megfelelően minden esetben a szabályozási vonalig épülnek ki és a telekhatárnál fedőtányérral kerülnek lezárásra. Nem készül tisztítóakna telken belül.

A vízi-közmű fejlesztési alap-hozzájárulást a Budapesti Ingatlan Nyrt. befizette, mely 0,51 m3/nap/lakás szennyvízelvezetést tartalmaz (telkenként 1 lakás), a 0,51 m3/nap szennyvízmennyiséget meghaladó többlet szennyvízelvezetési igény esetén az ingatlan Vevőjének a mindenkori, általános szabályok szerinti számított víziközmű-hozzájárulást kell megfizetnie a többlet után.

1.3 Csapadékvíz csatorna házi bekötések

A házi bekötések egységesen D200 PVC-U csőből készülnek. A házi bekötések minimális lejtése 10?, maximális esése 150?. A bekötések minden esetben a tervezett szabályozási vonalon túl 1 m-el kerülnek kiépítésre és a telken belül csővég lezáró idommal (fedőtányérral) kerülnek lezárásra. Nem készül tisztítóakna a telken belül, kivéve azon ingatlanok bekötéseinek a végén, amelyekre szivárgók kerülnek bekötésre. Ebben az esetekben a csapadékvíz házi bekötéseket és a szivárgókat egy tisztító aknába lehet összefogni.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. augusztus 18-án kelt I-2016292283054162/2016. számú üzemeltetői véleménye alapján az ingatlan csapadékvíz bekötő vezetékére olyan csapadékvíz visszatartási megoldás kialakítása szükséges, hogy a telken összegyűjtött és továbbengedett csapadékvíz mennyisége legfeljebb (2 l/s)/1000m2 legyen. Ennek pontos műszaki tartalma az ingatlanra tervezett beépítési viszonyok (burkolt felületek mennyisége) szerint változhat, melyet a tervezés során a Vevő köteles a közműszolgáltatóval egyeztetni és engedélyeztetni.

1.4 Gázcsatlakozó vezetékek

A telkekre történő beállások mindenütt egységesen a telekhatáron túl 1,0 m-re végződnek csővéglezáró idomokkal.

A bekötések anyaga: ? PE cső: MSZ EN 1555-2:2003 szerinti PE 80/G SDR 11 – D63 /?63×5,8/

A Fővárosi Gázművek által a mindenkori jogszabályok szerint meghatározott ? jelenleg ?bekapcsolási díj?-nak jelölt ? díjelem tekintetében Vevőnek keletkezik fizetési kötelezettsége.

2
1.5 Hírközlő kábel alépítményének bekötései

A hírközlő kábelek alépítményének bekötéseit a várható üzemeltetőként megjelenő T-COM-mal került leegyeztetésre. Az ingatlanokra LPE40 alépítményi bekötést terveznek, melyekhez a telekhatáron belül 1,0 m hosszon épülnek meg az alépítményi hálózat védőcsövei és ideiglenesen lezárásra kerülnek. A hírközlőkábelek tervezése és kivitelezése a későbbiekben, a terület ellátására vonatkozó szolgáltatói szerződés megkötése után történik.

1.6 Elektromos tápkábel bekötései

Az elektromos hálózat kiépítését az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. végzi el. A Beruházó telkenként 1×32 Amper üzemi teljesítményt biztosít 0,4 kV-on. A csatlakozó vezeték is kiépítésre kerül a leágazási pont és a fogyasztásmérő helynél lévő csatlakozási pont között ideiglenes mérőhely kialakításával és mérőóra felszerelésével. A fenti teljesítményt meghaladó felhasználói igény az ELMŰ-től igényelhető, melynek bejelentése a Vevő feladata a mindenkori általános szabályok szerint számított hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetésével.

1.7 Közvilágítás

A szükséges villamos energiát az illetékes áramszolgáltató fogja biztosítani 0,4 kV-os közcélú hálózatról. Az 5E tervjelű közvilágítási szekrény Bp. III. Kocsis Sándor út mellett kerül elhelyezésre. Jelen építési ütemben három közvilágítási áramkör kerül kiépítésre. A közvilágítási oszlopok 8,0 m fénypontmagasságú, tűzi horganyzott vasoszlopból készülnek, Claudia (1x70W) lámpafejjel. Az oszlopok kiosztása a 30,0 – 34 méter között változik.

2. Útépítés
2.1. Tervezett lakóutcák

A II. ütemhez tartozó lakóutcákat (11. és 12. sz. utak) 12 m szabályozási szélességgel, kétoldali, 1,50-2,00 m széles aszfaltjárdával és 4,75 m szélességű aszfalt útburkolattal, 2,25 m széles, gyephézagos betonelemekből épített, egyoldali parkolósávval terveztük, mindkét oldalon ?K? illetve kiemelt szegélyek között. Az útburkolat egyoldalú esésben kerül kialakításra. A 13. sz. út 16 m szabályozási szélességgel, kétoldali 1,50-2,25 m széles aszfaltjárdával és 5,50 m szélességű útburkolattal, 2,25 m széles, gyephézagos betonelemekből épített, egyoldali parkolósávval terveztük, mindkét oldalon ?K? illetve kiemelt szegélyek között. A parkoló felőli oldalon 2 személygépkocsi parkolóhely után a parkolósáv rovására fák elhelyezését biztosítottuk.

2.2. Parkolósávok

A tervezett utcákban egyoldali parkolósáv kerül kialakításra 2,25 m szélességben, gyephézagos betonelemekből kiépítve. Ez lehetővé teszi a lakóingatlanokhoz érkező látogatók gépkocsijainak elhelyezését, valamint a lakók nappali parkolását is. Mivel az ingatlanokat kiszolgáló bejáratok helyzete nem ismert, az utak szegélyét nagyrészt ?K? szegéllyel alakítjuk ki. A parkolósávok bárhol megszakíthatók a behajtók biztosításához, valamint a fák elhelyezéséhez. A parkolósávok és a forgalmi sávok között szintén ?K? szegély beépítését terveztük.

2.3. Fordulók

A 13. sz. út esetében az utca végén a gépjárművek számára megfordulási lehetőséget biztosító útszakaszt terveztünk, mert ez a lakóutca zsákutca. . 2.4. Gyalogosforgalom

A 11., 12. és 13. sz. utcák esetében a gyalogosforgalom számára kétoldali, 1,5-2,0 (2,25) m széles aszfaltjárdát terveztünk. A Kocsis Sándor úton 2,0 m széles aszfalt járdát is kialakítunk. A 11., 12. sz. utakat egy 2,0 m széles járdával (gyalogúttal) kötjük össze a 16. sz. úttal..

Közművesítés | Harsánylejő kertváros